24 October, 2022

DTC E&C – Hỗ trợ và tư vấn đầu tư

HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

DTC E&C cung cấp dịch vụ hỗ trợ và tư vấn đầu tư tới các khách hàng muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam Khi sử dụng dịch vụ tư vấn của DTC E&C, khách hàng có thể giảm bớt thời gian triển khai kinh doanh, nâng cao khả năng thành công với dự án và xây dựng được mạng lưới với các doanh nghiệp trong nước và cơ quan chính phủ.  

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

I. CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (IRC)

Căn cứ vào quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật Đầu tư 2020: ‘’Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.’’  

1.Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tùy các đối tượng mà thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện khác nhau. Do vậy quý doanh nghiệp cần cẩn trọng tiến hành theo các bước sau đây:

a. Đối với các dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư – theo quy định của nhà nước

Trong thời gian tối đa là 5 ngày làm việc tính từ khi nhận được quyết định chủ trương đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư cần thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

b. Đối với dự án đầu tư mà không thuộc diện của quyết định chủ trương đầu tư như quy định

Chủ đầu tư cần tiến hành thực hiện thủ tục lần lượt theo các bước:

Nộp đầy đủ hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tới cơ quan phòng đăng ký đầu tư của Sở kế hoạch và đầu tư, hồ sơ cụ thể là:
 • Văn bản về việc đề nghị thực hiện dự án đầu tư.
 • Giấy tờ của nhà đầu tư bao gồm: bản sao chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu nếu là cá nhân. Hoặc bản sao của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức.
 • Đề xuất của dự án đầu tư.
 • Bản sao của các giấy tờ, tài liệu của giấy cam kết về việc hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ, báo cáo tài chính trong 2 năm gần đây nhất, tài liệu về năng lực tài chính từ nhà đầu tư, cam kết về sự hỗ trợ tài chính từ tổ chức tài chính.
 • Giấy tờ chứng minh việc nhà đầu tư được phép sử dụng địa điểm nào đó để phục vụ cho việc tiến hành thực hiện dự án hoặc đề xuất về nhu cầu sử dụng đất.
 • Hợp đồng BBC (hợp đồng hợp tác kinh doanh) nếu dự án đầu tư thực hiện theo hình thức của hợp đồng BCC.
 • Nếu công nghệ được áp dụng sử dụng trong dự án mà công nghệ đó thuộc vào danh mục công nghệ bị hạn chế chuyển giao thì cần có thêm đơn giải trình về việc sử dụng công nghệ đó.
Trong vòng 15 ngày từ khi chủ đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ thì chủ thể sẽ được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư không được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo trực tiếp tới nhà đầu tư bằng văn bản và thông báo đó nêu rõ vì sao bị từ chối.  

2.  CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (ERC)

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020: ‘’Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp.’’

Các thông tin cần thiết của một bộ ERC bao gồm:

 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp (mã số thuế);
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân
Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể được thực hiện trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh, qua dịch vụ bưu chính, hoặc qua mạng liên lạc điện tử [trực tuyến]. Hiện tại, hầu hết các đơn đăng ký ERC được thực hiện thông qua trực tuyến. Nội dung/ yếu tố của hồ sơ đăng ký ERC tùy thuộc vào hình thức công ty muốn thành lập. Thông thường, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) và công ty cổ phần (JSC), hồ sơ đăng ký ERC như sau:

A- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) nhiều thành viên và công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên của công ty TNHH nhiều thành viên; danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài của công ty cổ phần.
 • Các bản sao:
- Giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân hoặc cổ đông sáng lập và cổ đông nước ngoài đối với thành viên là cá nhân; giấy tờ pháp lý của cá nhân hoặc cổ đông sáng lập và cổ đông nước ngoài đối với thành viên là tổ chức; giấy tờ pháp lý của cá nhân hoặc cổ đông sáng lập và cổ đông nước ngoài đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài thành lập hoặc đồng sáng lập theo quy định của Luật Đầu tư.

B- Đối với công ty TNHH một thành viên
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Các bản sao:
- Giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; - Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư. Thời gian: trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ. Cơ quan ban hành: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu Tư cấp tỉnh.  

Các dịch vụ tư vấn của DTC E&C

Chúng tôi bằng những kinh nghiệm thực tế sẽ hỗ trợ tư vấn xin giấy phép – bao gồm đăng kí IRC, ERC để quá trình thành lập doanh nghiệp diễn ra thuận lợ, nhanh chóng nhất. Chúng tôi hiểu rõ những khó khăn mà các doanh nghiệp gặp phải, với đội ngũ chuyên gia về pháp lý giàu kinh nghiệm chúng tôi sẽ tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp các hạng mục quan trọng khi đầu tư tại Việt Nam.  

Các tư vấn quan trọng của DTC E&C 

             

Bài đăng gần đây