Tuyển dụng

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ NỘI THẤT

Hạn nộp 28/02/2023
Mô tả:

Nhân viên thiết kế nội thất có kinh nghiệm
Số lượng: 3

Nhân viên thiết kế nội thất

Hạn nộp 31/12/2022
Mô tả:

Nhân viên thiết kế nội thất có kinh nghiệm
Số lượng: 3

Kỹ sư xây dựng

Hạn nộp 30/09/2022
Mô tả:

Kỹ sư xây dựng công trường

Giám sát xây dựng

Hạn nộp 30/09/2022
Mô tả:

Giám sát xây dựng có kinh nghiệm