• Tư vấn/Hỗ trợ đầu tư
 • Chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)
 • Chứng nhận đăng ký kinh doanh (ERC)
 • Đánh giá tác động môi trường (ĐTM/EIA)
 • Phòng cháy chữa cháy (PCCC)
 • Giấy phép xây dựng

Tư vấn/Hỗ trợ đầu tư

DTC E&C có những chuyên gia về tư vấn pháp lý và thủ tục đầu tư hàng đầu, có mối quan hệ và kinh nghiệm trong việc xử lý hồ sơ, sẽ mang lại cho khách hàng một dịch vụ về tư vấn đầu tư chất lượng tốt nhất với thời gian kế hoạch dự trù chính xác nhất.

 • Tư vấn, hỗ trợ chủ đầu tư tìm, thuê trụ sở, nhà xưởng, thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam;
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ cho nhà đầu tư; thay mặt nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước.
 • Tiến hành hỗ trợ tư vấn cho khách hàng các hoạt động sau khi được thành lập công ty tại Việt Nam cũng như sau thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng nhà xưởng, giấy phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường (ĐTM), giấy phép phòng cháy chữa cháy, các giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.
 • Tổng thầu thiết kế, thi công xây dựng công trình nhà máy, nhà xưởng…cho chủ đầu tư.

Chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)

Theo quy định của Bộ Luật Đầu tư năm 2020, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Hồ sơ đăng ký IRC thông thường dành cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chủ yếu bao gồm các thông tin sau:

 • Thông tin về nhà đầu tư
 • Thông tin về công ty dự kiến ​​thành lập (như tên, hình thức công ty, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp)
 • Thông tin về dự án dự kiến ​​thành lập (như tên, địa điểm, mục tiêu, quy mô, nguồn vốn và phương án huy động vốn, thời hạn, tiến độ thực hiện);
 • Các tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; [hoặc] tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

DTC E&C: Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ tư vấn cho khách hàng quy trình, hồ sơ thủ tục nộp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sự am hiểu về pháp luật và địa phương ở Việt Nam của chúng tôi kết nối nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả

 

 

Chứng nhận đăng ký kinh doanh (ERC)

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp.

Các thông tin cần thiết của một bộ ERC bao gồm:

 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp (mã số thuế);
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể được thực hiện trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh, qua dịch vụ bưu chính, hoặc qua mạng liên lạc điện tử [trực tuyến]. Hiện tại, hầu hết các đơn đăng ký ERC được thực hiện thông qua trực tuyến. Nội dung/ yếu tố của hồ sơ đăng ký ERC tùy thuộc vào hình thức công ty muốn thành lập

DTC E&C: Chúng tôi cung cấp các giải pháp hữu ích để tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng trong việc xin cấp giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ERC về hồ sơ, giấy tờ pháp lý; quy trình làm việc

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM/EIA)

Đối với các doanh nghiệp, chủ đầu tư thì việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước khi thực hiện một dự án nào đó ở Việt Nam là điều bắt buộc cần phải làm.

Đánh giá tác động môi trường – ĐTM (tiếng anh là EIA – Environmental Impact Assessment) là việc phân tích, dự báo các tác động của một dự án đầu tư cụ thể đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai thực hiện dự án đó.

Danh sách các hồ sơ cần thiết phải nộp để lập báo cáo ĐTM

– Kết quả đo đạc hiện trạng môi trường nơi triển khai dự án: Với từng dự án cụ thể (dự án mới, thuê xưởng hoặc mở rộng quy mô,…)

– Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư

– Hợp đồng thuê đất, nhà xưởng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Giấy phép xây dựng

– Bản vẽ hệ thống thu gom nước thải và hệ thống thoát nước mưa

– Dự án đầu tư/ Báo cáo nghiên cứu khả thi

Đó là một số hồ sơ bắt buộc phải có, ngoài ra, tùy từng trường hợp mà sẽ bổ sung thêm một số hồ sơ khác.

Quy trình lập báo cáo ĐTM

Sau khi đã xác định được những hồ sơ cần có để lập báo cáo ĐTM, doanh nghiệp cần thực hiện các công việc sau:

 • Tiến hành khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng và thủy văn nơi triển khai dự án.
 • Điều tra, khảo sát và thu nhập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, tình hình kinh tế – xã hội.
 • Khảo sát, đo đạc, thu mẫu và phân tích các mẫu đất, nước, không khí trong và xung quanh khu vực dự án.
 • Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực thực hiện dự án và đánh giá hiện trạng môi trường ở đây.
 • Xác định các nguồn khí thải, nước thải, chất thải rắn và tiếng ồn của dự án. Đồng thời thống kê, phân tích, thu nhập, đánh giá nhanh các loại chất thải sẽ phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án.
 • Đánh giá mức ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm nêu trên đến môi trường thiên nhiên, con người, xã hội nơi thực hiện dự án.
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm cũng như hạn chế tác động của những nguồn này đến môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án.
 • Xây dựng các phương án quản lý môi trường trong quá trình hoạt động của dự án và dự phòng những sự cố môi trường có thể xảy ra.
 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn phát sinh từ hoạt động của dự án.
 • Tham mưu ý kiến UBND và UBMTTQVN phường, xã, thị trấn nơi dự án được triển khai
 • Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM

DTC E&C:

Đánh giá tác động môi trường rất phức tạp, yêu cầu nhiều hồ sơ và doanh nghiệp cần có am hiểu về giấy tờ pháp lý, bản vẽ thiết kế, khảo sát môi trường, xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trường….

DTC E&C đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đó, chúng tôi hiểu rất rõ các quy trình, thủ tục hồ sơ xin giấy phép ĐTM.

 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp từ các bước xin giấy chứng nhận IRC, ERC
 • Thiết kế bản vẽ xây dựng, bản vẽ hệ thống xử lý nước thải, xây dựng các phương án quản lý môi trường…
 • Thủ tục nộp hồ sơ xin giấy phép

Với đội ngũ chuyên gia pháp lý, đội ngũ kiến trúc sư dày dặn kinh nghiệm thực tế, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin giấy phép ĐTM/EIA chất lượng tốt nhất và hoàn thành đúng thời hạn.

Phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Thẩm duyệt PCCC là một công đoạn bắt buộc trong quá trình xin phép, thiết kế, thi công, hoàn thành công trình có phòng cháy chữa cháy theo Nghị Định 136/2020-ND-CP.

Việc thẩm duyệt thiết kế PCCC phải do đơn vị tư vấn thiết kế có đủ năng lực và tư cách pháp nhân thực hiện, sau đó phải được cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt, nghiệm thu. Công tác thẩm duyệt PCCC, hồ sơ dự án và thiết kế, Dự án, công trình hay hạng mục công trình khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng phải có thiết kế về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan có đủ năng lực thiết kế và phải được thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy trước khi thi công.

Hồ sơ thẩm duyệt PCCC

 1. Bản vẽ thiết kế hệ thống PCCC & Chống sét
 2. Giấy thuyết minh kỹ thuật
 3. Giấy uỷ quyền
 4. Đơn xin thẩm duyệt
 5. Giấy phép kinh doanh
 6. Giấy chứng nhận đầu tư
 7. Hợp đồng thuê đất
 8. Giấy quy hoạch

DTC E&C là đơn vị thiết kế, thi công có đầy đủ năng lực và tư cách pháp nhân thực hiện tư vấn, khảo sát, thiết kế thẩm duyệt PCCC.

Chúng tôi trên 13 năm kinh nghiệm, có đội ngũ kiến trúc sư thực hiện bản vẽ thiết kế PCCC, đội ngũ chuyên gia có kiến thức về việc PCCC công trình xây dựng và các công trình có PCCC khác

Giấy phép xây dựng

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình công nghiệp

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng
 • Hợp đồng thuê đất, nhà xưởng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM/EIA)
 • Bản vẽ thiết kế
 • Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cân, đối với công trình xây chen có tầng hầm
 • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, thi công

DTC E&C:

DTC E&C Total Construction, chúng tôi có kinh nghiệm hơn 13 năm trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp. Vì vậy, chúng tôi có đầy đủ năng lực về thiết kế bản vẽ, tư vấn về hồ sơ thủ tục pháp lý để thực hiện các công việc liên quan đến xin Giấy phép xây dựng

Thành lập công ty

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần có các giấy tờ pháp lý cơ bản:

 • Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư IRC (Investment Registration Certificate) được cấp cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Giấy phép này chứng nhận doanh nghiệp có dự án đầu tư tại Việt Nam. Trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) thể hiện doanh nghiệp thực hiện mục tiêu, quy mô dự án..v.v.
 • Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp ERC (Enterprise Registration Certificate) được cấp bởi Phòng Đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp đã đăng ký sẽ là một pháp nhân chịu trách nhiệm thực hiện dự án.

Giấy phép liên quan dự án

DTC E&C có những chuyên gia về tư vấn pháp lý và thủ tục đầu tư hàng đầu, chúng tôi hỗ trợ tư vấn các thủ tục, quy trình liên quan đến các giấy phép. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và các tài liệu cần thiết cho khách hàng

 • ĐTM: Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo các tác động của một dự án đầu tư cụ thể đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai thực hiện dự án.
  Hồ sơ lập ĐTM cần các kết quả đo đạc hiện trạng môi trường nơi triển khai dự án; Bản vẽ hệ thống thu gom nước thải và hệ thống thoát nước mưa, các loại giấy phép liên quan khác…
 • Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy: Thẩm duyệt PCCC là một công đoạn trong quá trình xin phép, thiết kế, thi công, hoàn thành công trình có phòng cháy chữa cháy, để đánh giá, xem xét kỹ thuật an toàn phòng cháy hay cần thay đổi gì thêm cho phù hợp với quy định, an toàn cho hệ thống PCCC của công trình đó.
  DTC E&C có năng lực chuyên môn về thiết kế hệ thống PCCC, căn cứ vào thực tế, quy mô công trình và quy định về phòng cháy chữa cháy, chúng tôi sẽ cho ra bản vẽ chi tiết từng hạng mục của dự án, nó phải tương đồng với thiết kế của bản vẽ xây dựng công trình..
 • Giấy phép xây dựng: Chúng tôi hỗ trợ tư vấn khách hàng về các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến việc xin giấy phép xây dựng công trình
 • Nghiệm thu PCCC: Sau khi thi công hệ thống PCCC xong thì DTC E&C sẽ hỗ trợ tư vấn chủ đầu tư tiến hành lập thủ tục hoàn thành cho dự án. Để các cơ quan phòng cháy chữa cháy nghiệm thu công trình đã thực hiện xong. Nếu như đạt yêu cầu, đúng với bản vẽ phòng cháy thì coi như đã hoàn thiện căn bản về thi công phòng cháy chữa cháy

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

DTC E&C có những chuyên gia về tư vấn pháp lý và thủ tục đầu tư hàng đầu, có kinh nghiệm và mối quan hệ tốt với những người xử lý hồ sơ, sẽ mang lại cho khách hàng một dịch vụ về tư vấn đầu tư chất lượng tốt

TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Chúng tôi kiểm soát các rủi ro và giải quyết các vấn đề phát sinh một cách hiệu quả, nhanh chóng. Với bề dày kinh nghiệm trong việc tư vấn và xử lý hồ sơ, DTC E&C sẽ giúp các nhà đầu tư tối ưu được chi phí đầu tư

DỊCH VỤ TRỌN GÓI

DTC E&C cung cấp trọn gói dịch vụ từ tư vấn vị trí dự án, xin giấy phép liên quan đến thiết kế, thi công công trình xây dựng, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và thời gian thực hiện dự án

CAM KẾT THỜI GIAN

Bằng kinh nghiệm thực tế DTC E&C đã hỗ trợ xin giấy phép và hoàn thành xây dựng công trình cho các doanh nghiệp nước ngoài cam kết đúng thời hạn đã lập kế hoạch

Vì sao chọn chúng tôi?

Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn khá rộng, trải dài trên các lĩnh vực pháp lý về đất đai, kinh doanh bất động sản, thương mại quốc tế, xây dựng, hợp đồng, thuế, tài chính – ngân hàng, dân sự, hành chính… DTC E&C khẳng định có đầy đủ các kiến thức, đội ngũ chuyên giakinh nghiệm thực tế đã được kiểm chứng qua các dự án đầu tư xây dựng của các doanh nghiệp lớn Nhật Bản, Hàn Quốc

 • DTC E&C có những chuyên gia về tư vấn pháp lý và thủ tục đầu tư hàng đầu, có kinh nghiệm và mối quan hệ tốt với những người xử lý hồ sơ, sẽ mang lại cho khách hàng một dịch vụ về tư vấn đầu tư chất lượng tốt
 • Chúng tôi kiểm soát các rủi ro và giải quyết các vấn đề phát sinh một cách hiệu quả, nhanh chóng. Với bề dày kinh nghiệm trong việc tư vấn và xử lý hồ sơ, DTC E&C sẽ giúp các nhà đầu tư tối ưu được chi phí đầu tư
 • DTC E&C cung cấp trọn gói dịch vụ từ tư vấn vị trí dự án, xin giấy phép liên quan đến thiết kế, thi công công trình xây dựng, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và thời gian thực hiện dự án
 • Bằng kinh nghiệm thực tế hơn 13 năm DTC E&C đã hỗ trợ xin giấy phép và hoàn thành xây dựng công trình cho các doanh nghiệp nước ngoài cam kết đúng thời hạn đã lập kế hoạch
Xem thêm dự án

Lĩnh vực hoạt động khác

THI CÔNG XÂY DỰNG

Với vai trò tổng thầu, DTC E&C đảm nhận toàn bộ công tác móng, kết cấu phần hầm, phần thân cho đến hoàn thiện công trình và hạ tầng cảnh quan. Triển khai công việc thi công tại công trường theo kế hoạch thi công chi tiết đã thỏa thuận trong hợp đồng, mỗi giai […]

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Thiết kế kiến trúc là giai đoạn đầu tiên và quan trọng nhất của xây dựng công trình nhằm xác lập mục tiêu, phương hướng và chính sách tổng thể từ chức năng, quy mô, hình dáng, cấu trúc vật liệu 

Thiết kế nội thất

DTC E&C tự hào là đơn vị thiết kế và thi công nội thất văn phòng, khách sạn, nhà hàng, showroom… uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Hơn 13 năm đi vào xây dựng và phát triển, cùng đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư có năng lực chuyên môn cao, DTC E&C đã […]

Dịch vụ bảo trì công trình

DTC E&C cung cấp dịch vụ bảo trì công trình chuyên nghiệp. Chúng tôi đảm bảo giúp công trình của khách hàng hoạt động tốt, ổn định, tiết kiệm điện năng; giảm chi phí vận hành, giúp công trình luôn trong tình trạng sẵn sàng phục vụ; kéo dài tuổi thọ công trình và đảm […]